Woongroependag

Het thema van de Woongroependag 2019 is:

HOE HOUDEN WE ONS GEBOUW IN GOEDE STAAT?

Organisatie / locatie  De Oranjerie, Oranjerie 14, 2316 ZK Leiden
Programma  11.15 – 16.30u.
Vooraf voor wie wil  Info en rondleiding De Oranjerie 10.15 – 11.15u.

De Oranjerie is een VvE en Bewonersvereniging in het centrum van Leiden, met 19 eengezinswoningen en appartementen, waarvan enkele huurwoningen, en gemeenschappelijke binnen- en buitenruimtes. Bij de oplevering in 2003 was het een goed voorbeeld op het gebied van integraal duurzaam en gezond bouwen.

Thema

Deze dag kunnen we elkaar vertellen hoe de gebouwen van onze woongemeenschappen er bijstaan, of we tevreden zijn over hoe onderhoud en verbeteringen worden uitgevoerd, en wat er nodig is om het gebouw ook in de toekomst geschikt te houden voor wie dan in de groep wil wonen.

Hierbij gaat het om technische maatregelen voor bijvoorbeeld veiligheid, toegankelijkheid, energie en binnenmilieu, en om ruimtelijke en architectonische aspecten van wonen en gemeenschappelijke voorzieningen. Maar deze zaken zijn onlosmakelijk verbonden met de eigendomssituatie en de vorm van (zelf)beheer enerzijds, en het activiteitenniveau en de draagkracht binnen de groep anderzijds.

Met welke ruimtelijke en technische kwaliteiten nemen we genoegen? Waar moet echt iets aan veranderen? Hoe lang gaat ons gebouw eigenlijk nog mee? Hoe zorgen we ervoor dat de woningcorporatie goed voor ons gebouw zorgt? Bij kopers en coöperatieve verenigingen: hebben we een actueel onderhoudsplan en sparen we voldoende? Hoe motiveren we onze mede-bewoners om samen te klussen? Van welke goede voorbeelden van onderhoud en renovatie bij andere woongemeenschappen in het land kunnen we leren, zowel technisch als organisatorisch? En ook: als je met je huidige kennis en ervaringen over gebouwbeheer nieuw zou bouwen of renoveren voor een woongroep, wat zou je dan ‘meegeven’?

Na enkele presentaties van ervaringsdeskundigen met karakteristieke voorbeelden (en de lunch) zijn er in de middag twee gespreksrondes, in kleinere groepen. Er is tijd en ruimte voor persoonlijke vragen en onderlinge adviezen. We sluiten af met een borrel.

Praktische zaken

Oproep bij het thema

Route en parkeren

Aangeraden wordt te komen met openbaar vervoer of de fiets. De Oranjerie is vijf minuten lopen van station Leiden Centraal. Bezoekersparkeren in de buurt is lastig en duur, zeker op zaterdagen.

Wie afhankelijk is van de auto en nabij parkeren, kan een email sturen voor een afspraak ‘op maat’.

Verzorging en kosten

Tussen ontvangst en vertrek wordt gezorgd voor koffie/thee, lunch en borrel; alles eenvoudig, vegetarisch en vegan. De kosten zijn € 15,-- per persoon. Daarbij komt € 0,80 ticket-/bankkosten.

Aanmelden en betalen

Meld je aan vóór 25 september 2019. Er is ruimte voor maximaal 50 mensen.
Op basis van ervaringen bij de vorige woongroependagen, vragen we deze keer te betalen bij aanmelding.
Daarom loopt de aanmelding via www.ticketkantoor.nl/shop/woongroependag19
Als je afzegt ná 30 september of als je zonder bericht wegblijft, kunnen we helaas niet terugbetalen.
Geef ook aan of je vooraf wil meedoen aan de rondleiding in De Oranjerie (start 10.15u).

Organisatie en contact

Vragen en mededelingen kunnen worden gemaild aan info@woongroependag.nl
Bij bevestiging en bij emailcontact wordt een telefooncontact vermeld, ook voor op 5 oktober.